Mansur Ritonga: Kaki Palsu Buatan Komendan Sugeng Ikut Kuliah Saya ke Sudan

Mansur Ritonga: Kaki Palsu Buatan Komendan Sugeng Ikut Kuliah Saya ke Sudan